❤❤خط خطی های رویای خیس من❤❤
❤❤به وبلاگ من خوش اومدین ممنون از تشریف فرماییتون. نظر یادت نره گلم...!!❤❤
سه شنبه چهاردهم آبان 1392❤❤razieh❤❤


اینجا قتل گاه منه ... اینجا خون دلم رو ریختن !!! روحم تو عذابه... نفرین شده ست ! اینجا حتی خاکم منو پس میزنه !!! من تنها روح سرگردونی هستم که هر شب نونم رو توی خون خودم میزنم و می خورم!!!

^-^
یکشنبه پنجم بهمن 1393❤❤razieh❤❤


ایییین منمممم پس گوش کن
✘ﺑﺎ ﻋـــﺮﺽ ﭘـــﻮﺯﺵ ↯

° ﻓــاﺯِ بعضیاﺗــﻮن رو با ﺭﺳـﻢ ﺷﮑـﻞ ﮔﺎیـــــــیدم °
~ اگه تو رو خوشگلا ادد میکنن میگن پایه لایکتم

~> منو زندگی ادد کرده میگه پایه فاکتم

ببیـــــــن عموجون
مـــــــن گـــــروه خــــونیـــــم
کـــــــس خلــــــه منفیـــــــــه
پس مراقب خودت باش
من یه دهه هَفــتادی ام که :
... مِعدَمو با الکل ،مَشروب و قرص✘
... گوشِمو باهَنذفری های شَبانه✘
... مُخمو با گل و سیگاری و نعشه جات✘
... ریه مو باسیگارو دود و دم✘
... اَعصابِمو با خاطرات✘
... چِشِمو با قرمزی رگاش✘

به فــ.....ا.....کــ دادم :|

حالا اَزَم یه روحِ خاکِستَری مونده پس با من کل ننداز ★

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


آپلود عکس

 

حتـی اگــــــه از دوریـش دق کـنم

داغ کلمــه ی "برگــــــرد" رو روی دلـش میزارم...

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


اخــلاقم گــَنـده.... لَبــام نمــیخـَنـده... یـه ادم تخسم....

رک بگم ﻣـَﻦ یه آدمﺳگـــِـ ﺍﺧـــﻼﻕ ﻭﺣﺸــــــﯽ ﺍمـ کـه دِل از زنـدگـی کَــنده...

خــداا !!!!! دنیـات واســه آدمــات!!! بــگــو جــَهــنــمت چـَنـده → ❂ ✘؟

شیک و پیک
^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


http://up.lover-99.com/up/lover99/Pictures/74.jpg

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


سختـــــه...درد داره

ساعتـــــ 01:00 شبـــــ وســــط کلــــی لــــوس بازیـــــای عاشقـــــونه

و هــــزار مــــدل صدقـــــه قربـــــون هـــــای از تـــــه دل

یـــــهsm
s بهــــش میـــــدی بــــا ایــــن مضمـــــون

azizam asheghetam

یــــه دقیقـــه بعــــد...

دو دقیقــــه بعـــــد...

ســـه دقیقــــــه...

دقیقــــه هــــا پشتـــــ هــــم میگــــذره و تـــــو منتظـــــری

اونـــــم بهتــــــ بگـــــه merc nafasam

اخــــه قبــــل اینکـــــه شبـــــا باهــــاش حرفــــــ نزنـــی

خوابتــــ نمیبـــــره

نگــــران میشـــــی...

داغــــون میشـــی...

خـــــورد میشـــــی...

پیــــــر میشـــــی...

قلبتـــــ بـــه درد میــــاد...

دستاتــــ بـــه لـــرزه میوفتـــــه...

بغــــض راه نفستــــو میگیـــــره...

اشکـــــ تـــو چشماتـــــ حلقــــه میزنــــه

فقطـــ بــــا شنیــــدن ایـــن صـــدا:

مشتـــــرک مــــورد نظـــــر در حــــال مکالمـــــه استـــــ!!!!!!!!

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


http://up.lover-99.com/up/lover99/Pictures/110259874-ab4c2e79edae5578b5dbebe704ed55c2-520.jpg

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


راسـت مـیگـفـت

مـن در حـدِّش نـبـودم

در حدِّش هـمـونـایـی بـودن

کـه اِمـروز بـاش بـودن فـردا بـارِفـیـقـاش

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


حتمـــا ﻧﺒــﺎﯾﺪ ﺑـــﻪ ﻣﻌﻨــﺎﯼ ﺗــﺮﮎ ﮐــﺮﺩﻥ ﻭ ﻫﻤﺨــﻮﺍﺑــﯽ ﺑﺎ ﺩﯾﮕـــﺮﯼ ﺑـﺎﺷــﺪ . . .

ﮔـﺎﻫــﯽ ﺧﯿﻠــﯽ ﺍﺯ ﺁﺩم هــا ﺩﺭﺣـﺎﻟﯿﮑـﻪ ﺑﺎ ﺗــﻮ ﻫﺴﺘﻨﻨﺪ ؛

ﺑــﻪ ﺗـــﻮ ﺧﯿــﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑــﻨﻨﺪ . . . !

ﻫﻨﮕــﺎمــی کـــه ﺩﺭﮐﻨــﺎﺭﺕ ﻗــﺪﻡ ﻣﯿــﺰﻧﻨــﺪ ،

ﻭﻟــﯽ . . . ﻧﮕــﺎه هـﺎﯼ ﻣﻌﻨــﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﺑــﻪ ﺩﯾﮕــﺮﯼ ﻣﯿﮑﻨـﻨـﺪ !

ﻫﻨﮕـﺎﻣﯿﮑـﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫـﻨــﺪ ﺩﺭ ﻣــﻮﺭﺩﺕ ﺻﺤﺒـﺖ ﮐــﻨﻨﺪ . . .

ﺑﺠــﺎﯼ ﮔﻔﺘـﻦ ﻣﺤــﺎﺳﻦ ﺍﺧــﻼﻗﯿــﺖ ، ﺍﺯ ﺍﻧــﺪﺍﻡ ﺯﯾﺒــﺎﯾﺖ ﺳﺨــﻦ ﻣﯿﮕــﻮﯾﻨـــﺪ . . .

ﻣﯿﺘـــﻮﺍﻧــﯽ ﺁﻥ ﺑــﺮﻕ ﻭﺣﺸﺘﻨـــﺎﮎ ﺷﻬــﻮﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺸﻤـﺎﻧﺶ ﺑﺨـﻮﺍﻧـﯽ !

ﺑﺪﺗــﺮ ﺍﺯ ﻫﻤــﻪ ﺁﻧﮑﺴــﯽ ﺳـﺖ ﮐـﻪ . . .

ﺍﺯ ﻫﻤــﺎﻥ ﺍﺑﺘــﺪﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘــﯽ ،

ﺗــﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﻫﻨـــﻪ ﻭ ﺑـــﺪﻭﻥ ﻟﺒــﺎﺱ ﺑـــﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﺨـﺘﺶ ﺗﺼـﻮﺭ ﻣﯿـﮑﻨﺪ . . . !

ﻭ ﺑــﺎ ﭘﺴﺘــﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﻨﻬــﺎﺩ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺳــﺎﺩﻩ ﻭ ﭘــﺎﮎ ﺭﺍ ﻣﯿـــﺪﻫﺪ . . .

ﻭﺍﯼ ﺑﺮ ﻣــﺎ . . .

ﮐـــﻪ ﮔـــﺮﻓﺘــﺎﺭ ﭼــﻪ ﮔــﺮﮔﻬــﺎﯾــﯽ ﻫﺴﺘﯿــﻢ . . .

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


یه شب بهم گفت: من میخوام برم از پیشت نمیتونم دیگه ادامه بدم...

گفتم:هرجا بری پیدات میکنم... تو واس خودمی راحت بدستت نیاوردم که راحت بذارم بری...

گفت :مثلا چیکار میکنی؟

دلم شکست بغض کردم و خیلی با خونسردی گفتم:میرم درموردش تحقیق قانعت میکنم به دردت نمیخوره و بیشتر از من دوست نداره...

در جوابم گفت :ولی من دوسش دارم... ازت میخوام فراموشم کنی به زندگیت برسی بهم قول بده جونمو قسم بخور بری پی زندگیت...

گفتم به جون تو که اگه نباشی میخوام دنیا نباشه میرم پی زندگیم...

اما هیچوقت ندونست اون همه زندگیمه...

خوشبخت بشی زندگیم...هه

ی وقتایی آدم دست خودش نیست دوست داره درداشو به همه بگه تا ببینه رفیقاش کم نیستن...

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


↹↺↺ببیـــــــن...
قانـــــــون زندگی ما ایـــــــنه...
«« بـــــــود : نــــــــوش...
«« نبـــــــود : فرامـــــــوش...↹↻↻
..!!(>‿♥)

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


با مــــــن "تــــــیریپ سنـــــگین بر نــدار ...
مــن خودم ✘ WnestoN✘ عقــــابی ام !!
اونقــــدر ســـگَم !!!
کـــــه با خودم کنـــــار نـــمیـــام ..×
پـــَرِت به پَرم بگیـــره پرپری ...!
آخـــــه کی بهــــت گفته تــــــــک پری ...؟!
تو لعـــــنتی فقط دم پــــــری ~
��عـــــــــــــــــآم No خــــــــــــآص ��

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


تکست گرافی سری دهُم
^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


اون مردایـــــــی که با یـــه نــــه گفتنشون
میفهمـــــی که دیگــــه نبایــــــد اصـــــرار کنــی
اونــــی که قبل از مهمونــــــی بایــــد لباستـــــو
نشـــــون بــــــدی تا تاییـــــدش کنــــــه
اونـــی که وقتی بهتــــ اخـــــــم میکنه
باید شالتــــــــو بکشـــــی جلــــــــو
اونـــــی که وقتــــــی میخــــــــوای از پیشش بــــری
دست میکشه رو لبتـــــ و میگـــــــــه
کمـــــــرنگ کــــــن اون رژتـــــــو
اونــــــــــی که وقتــــــــی تــوی یه جمعید از بغلتــــ تکـــــــون نمیخــــوره
اونـــــی که تـــــوی سرمــــــــا یـــــــخ میـــــــزنــــــــه
ولی وایمیسه ســـــــرکوچــــه تا تـــــو بــــری توی خونـــــــــه
اونـــی که اگه بخوای اشتباه کنـــی پیش خـــــودت میگــــــی
اگه بفهمـــــــــه میکشتم
اونی که خنــــــــده و شیطونیــــــــــاش فقط و فقط مــــــــــال خــــــــــودتــــــــه
و اخمش مــــــال بقیــــــــــــه
به این میگــــــــن
مــــــــــــــــــــــــــرد

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


تکست گرافی سری یازدهم

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


♣خــاص؟...مــالــه اُسْــکُــلاسُ...مَــشْــتــی بــاش...♣
♚به هر ميموني میرسی سریع نگو با من باش..♚
☚*سنگین باش*☛!¤¡

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


اونــیـ ڪـہ روتـــ " غیــرت " نــבارـہ ❢
 
روشـــטּ ــــــ ؋ـڪــرنیست ــــــــــــــــــــ❢
 

تــوبراش مهــم نیستـــی (اینو بفهــم )

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


حرفـــهایــی هستـنــــــد, ساختــــــار دنیــــا,خودم پراندمت

 

حرفـــهایــی هستـنــــــد از "جنــــسِ شیـــــشه"

 

زود میشکننـــــــد ؛

امــّــــا نــاجـــــور می بُرنــــــد

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


سـلآمَـتــی روزی کـه
سـلآمَـتــی روزی کـه بــی اجـــآزه لـخــتــَم مـیـکـنـَنـد و
 
یـه غـریبــه مـنـو مـیـشــوره و
 
بـقـیـه بـی اجـآزه از پـشــتِ شـیـــشـــه نِــگـآم مـیــکـنـنـد ! 
 
ســلآمَـتــی روزی کـه ازَم وآســه لـبـآسَــم اجــآزه نــمـیگـیـرَند و
 
یـه پـآرچـه سفـیــد تـنـَم مـیـکنـنـد !
 
سـلآمَـتــی روزی کـه عـجـلـه دارَند تـآ از بـدن سـردم راحَـت شن و
 
شتـآبـآن میـذارنــَم تـویِ نـعـشــکــِش !
 
سـلآمَـتــی روزی کِـه همـه از بــآلا به تـنهـآیــی رخـتـخـوآب جـدیــدَم نگـآه میـکنند !
^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


http://up.lover-99.com/up/lover99/Pictures/63_4.png
^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


http://up.lover-99.com/up/lover99/Pictures/lover-99%20(9)467936.jpg

غیرت ...??!!✘

 

✘آره غیرتی ام ...?!✘

 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

✘اگه فقط ادکلن عشقم......به نفست بخوره........✘

 

✘نفستو میبرم ......✘

 

✘پس حواستو جمع کن .......✘

 

بدون مخاطب

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤
❂آدَمایی تو زِندِگیم بودَن❂

 

✘که اَلان دیگه واسَم مُردَن


��اَمّا حَق نَداری پیشِ مَن ازَشون بَد بِگی��

 

??«چون مَن پُشت سَرِ مُرده حَرف نِمیزَنَم»...!

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


بِـ نآم خُدآوَند حَکیمـ

هَمه جُفتَن مآ تَکیم

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


 

مملکتی که ف ا ح ش ه  خانه نداشته باشد "تمام مردانش"

از سر نیاز ادعای عاشقی میکنند. . .

بقولِ بهروز وثوق: ی مَرد نشونم بدید خودم برم زنش بشم. . .

ما نسلی هستیم که

نه به پدرمان رفتیم نه به مادرمان . . .

ما به "فنـا " رفتیم. . .

نسلی هستیم که نه ازدواج کردیم نه جنگ . . .

ولی همه بی اعصابُ و موجی . . .

نسلی هستیم که از بیرون تحریم شدیم

از داخل فیلتِر. . .

هم از دزد میترسیم هم از پلیس. . .

حیف شد . . .

این بود دنیایی که برای آمدنش به شِکمِ مادرمان لگد زدیم . . .!

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


 ☆شمــــــا عڪســــآتـ ᒪ〇ᗩↁ نمیــشــــه☆
 
 مــــا زنـבگیــمــــوטּ

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


⇜مَشْتے ⇝ ☜گُنده تَر از زَمیــــــــن کِه نیســــتے...

∅ ☜هستے؟؟؟✓ ☜

زَمین با هَمِــــــه اوبهـَــــتِشّ...↺↻ ⇩زیر پاے مَنه

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


http://www.hotup.ir/upload/efvc_58146976454655718750.jpg

داغــــــــونـم !

 

بـه نـفـس هـای خــستـــــه ایـن " گــــــــــــــــرگ " نـگاه نکـن . . .

 

دنیــــــــا را بــرای کـسی دریـــدم ،

 

کــه مـــــــرا بـه " سـگـی " فــروخـــت . . . !!!

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


مـــــَـــﻦ ﻫـﻤـﯿـﺸـﻪ "
ﺑـﺎ "ﻫــَـﻤــــﻪ ﮐــَـــﺲ" ﻧـﻤﯿــﭙـــَــﺮﻡ ...
" ﻏــــﺮﻭﺭ" ﺩﺍﺭﻡ
ﻭﻟـــــﯽ

ﻧـﻪ ﻭﺍﺳـــﻪ "ﺩﻭﺳـــﺘـــﺎﻡ " ...
ﺑـﺎ ﻫـﻤـــــــــﻪ " ﺻـﺎﻓَـــــﻢ " ...
ﺑـــــﺪ ﺑـﺎﺷـﯽ "ﺷﺎﯾـــــﺪ " ﺗـَـﺤــَـﻤـُـﻞ ﮐــــُـﻨـﻢ ...
ﻭﻟــــــــﯽ

ﺍﺯ " ﺣَـﺪِّﺕ" ﮐـﻪ ﺑـِــﮕـﺬﺭﯼ ...
ﺩﯾـﮕـﻪ " ﺁﺩَﻡ " ﺣـﺴـﺎﺑِـﺖ ﻧـﻤـﯿـﮑــُـــﻨـﻢ ...
"ﺯﯾـــــــﺮِ ﭘـــــــــــــﺎﻡ ﻟـِــﻬــِـــﺘـــــْ ﻣﯿﮑـُـــﻨــــَـــــﻢ

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


مـــامثـل تـو نیـستیم عمــو
پــس خــودتو مــقایســـه نكــن
تـــٓو بــی افـت رو بـــوس میكــنی برات شــارژ بــگیــره
مــا بابامــونــو بوـس میــكنیم بــرامــون هــرچی میـخوایم میخــره
تـــو سیــگار و شــیشـه میكــشی
مـا خلــاف سـنگیـنمون قهوه خونه رفتنه
تــــو هـرشب بغل یــكی میخـابی
ما شبــا وســـط خرســـامون
تـــو و دوستــات میــرین ویــلای بی افاتــون عشــق و حــال
مــا با دوستـــامون میریــم ویــلا بابامـــون خوـش گذرونــی
مــا دختـریـم
تــو دختـری
ولـــی تــو......

^-^
چهارشنبه نوزدهم آذر 1393❤❤razieh❤❤


سلامتی روزیکه من سفید پوشیدم...

رفیقا مشکی پوشیدن و من حال میکنم با تیریپشون...

سلامتی اون چندتاشونه که تابوت نحسه من رو شونه هاشونه...

سلامتی یه صدای بلند و صدای تکرار جمعیت...

سلامتی صدای صوت قرآن یه بینوا...

سلامتی اشکا...

سلامتی خاکا...

سلامتی سنگا...

سلامتی دل کندنا...

سلامتی بغض کردنا...

سلامتی تنهایی زیر خاک...

سلامتی روزیکه نیستم...

سلامتی روزیکه رفیقا فراموشم میکنید...

سلامتی روزی ک هیچ یادوخاطری ازم تو ذهن اطرافیام نمونه...

سلامتی اون دسته افرادی ک با یادشون زندگی کردم ولی ی لحظه ب فکرم نیوفتادن...

سلامتی اون بیل و کلنگی که منو از این همه بدبختی آزاد میکنه...

سلامتی اون همه خاکی که روم میریزن تا بفهمم چقد سنگینی میکردم رو دله بعضیا...

سلامتی این بغض لعنتی که مثه مرد خودشو نگه داشته...

سلامتی روزی که تک تکتون میگین :بیمعرفت چرا رفتی ؟

سلامتی روزی که بگین :پاشو دلم واسه دیونه بازی و مسخره بازیات تنگ شده،،،،

سلامتی روز آخر زندگیم ! ! !

سلامتی خودم كه مردم و رفتم

^-^
About

❤❤سلاااااام. . .
به وبلاگ من خوش اومدید.
این وبلاگ پیامها و احساسات عاشقانه ست.
لطفا" پیامها و نظرات قشنگتون را بزارید خوشحال میشم.
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’..

Profile ×
Cat

×
Tag

×
Author

×