❤❤خط خطی های رویای خیس من❤❤
❤❤به وبلاگ من خوش اومدین ممنون از تشریف فرماییتون. نظر یادت نره گلم...!!❤❤
سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۲❤❤razieh❤❤


اینجا قتل گاه منه ... اینجا خون دلم رو ریختن !!! روحم تو عذابه... نفرین شده ست ! اینجا حتی خاکم منو پس میزنه !!! من تنها روح سرگردونی هستم که هر شب نونم رو توی خون خودم میزنم و می خورم!!!

^-^
یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


 بعضي موقع ها هم اينجورے ميشه كـﮧ، 

 برميگيرבے ميگي: 

 هوووے يارو! 

 از تو گنـבه تراش בل منو شكونـבטּ ... 

 تو בيگـﮧ شاخ نشو!

^-^
یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


من رای میدهم...
به کسے که قول دهد
تمام خیابان های این شهر و خاطره هایش را عوض کند...
^-^
یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺎ... ☜ ↓

ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫـــــﻢ..... ↓

ﻫــــــــﯽ.... ↓

فﻼ‌ﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﮕﯿﺮ..... ↓

♦ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﻮﯾـــﻢ..... ♦

[تصویر:  11.jpg]

^-^
یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


✖ﻣـــﯿﮕـــــﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﻭﻗــــﺘﯽ ﻣـــﯿﻤــــﯿﺮﻥ

ﺳَـــــﺮﺩ ✘ ﻣﯿـــــﺸــــــﻦ ✖

پس ﻫَــــــﺮ ﮐﯽ ﺑـﺎﻫـﺎﻡ ﺳــــﺮﺩ ﺷﺪ ﻣُــــرده

[تصویر:  72d315c98e01f0f02df378ea0a96e8a6-425]

^-^
یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


ﺩﻣـــــﻪ ﻫﻤـــــﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾـــــﮯ

 


ڪﻪ ﺗﻮ ﺧـــــﻮﺍﺏﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷـــــد ﮔــــــــــــــــــــﺮﻡ...

^-^
یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


از ورژڹ جدیــد خـودم خوشــم مياد✔
شدم يه دختر : مَنْطِقــــے↯
✔ سَنـگدِل↯
✔ بــی رَحْـــم↯
✔ خُشــڪ↯
✔ عَصَبـــــے↯
✔ رُڪ↯
✔ لَجْب ✔ از↯
✔ [*بی احساس*]
✔ {متنفر از پسر}
آخـه زنــدگے⇦عوضم⇨ کــرد↻
ولــــے خوشحالم ڪہ ⇦عوضیـم⇨ نکــرده

^-^
یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


مـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ . . .

 

 

 

ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺑــﻮﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ . . .

 

 

 

ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺑﺎﺑﺎ ﭘُﺰ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ . . .

 

 

 

ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﻟَﮑﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺴﺘﻦُ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ . . .

 

 

 

ﻣـــﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌــــــــــﻨﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﯼ ﺣﺮﻓﺖ ﺩﻭ ﺗﺎ ﻧــــــﺸﻪ . . .!

 

 

 

پـرچـــــم یه مــــــــرد .. با مخ زدن و س ک س کردن و گذاشتن و رفتن و

 

شکونـدن دل یه زن بالا نمی ره !!

 

 

 

پرچــــم یه مـــــــــــرد زمانی بالاســــــت که ..

 

 

 

وقتی قلب یه زن رو به دست آورد و به خواسته هاش رسید ..

 

 

 

عـــــــاشقــــــــــــون ه پای طرف بمونه و وفـــــــا دار باشه ...!!

^-^
یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


نـــه دوس دآرمـ مـوهامورنگ کنمـ 

نــه تاساعت دوازده شب بیرون باشمـ 

نه لب به هیچ خورآکـــی حــــــرومـــی میزنـــمـ 

موهــآمـ بــه انــدآزه کــآفــی رنــگــش خــآص هسـت 

خــودمو توآرآیــش خفـه نمیکنــمـ وآسـه جـلـبــ تـــوجـــه! 

جــآیـی کـه جنــس مخـآلف هستــ نــآز نمیکنــمـ 

دنبــال پــول ومآشــیـن مـــــدل بــآلــآی این واون نیستمـ چــون عقــده ای نیستمـ 

مهــمـ نیــسـت پشـتــ ســرمـ چــی میـگــن چـون کسایی رو که بـرآمـ مهمـن میشنــآسمـ 

تیپــمـ ســــآدس!بهـمـ میــگن "مغــرورمـ" چون اهل کارای خجــآلتــ آورنیستـمـ 

هــرکســی رو غــرق محبــتــ نمیــکنــمـ بـه هـرکــی از رآه رسیــد نمیگــمـ :"دوستـ دآرمـ"!  

مــن همــیـنــمـ کــه هـســتـمـ! 

عــوض نمیــشــمـ بــرآی مــن دختــــر بــودن یعــنـی همــیــن 

وگــرنــه جنـس آشغــآل وارزون تو بازآر زیــادپیدا میشــه!

^-^
یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


ﺣﺴﺎﺩﺕ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺭﻭ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻜﻦ 
ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎ یهﻧﮕﺎﻫﺶ..
ﺧﻴﻠﻴﺎﺭﻭ ﻣﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻛﻨﻪ !!✔ﺣﺘﻲ ﺭﻓﻴﻖ ﻓﺎﺑﺘﻮ   

            

^-^
یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


وقتی کسی رو دوست داری

این یه چیـزه!

 

وقتی کسی تو رو دوست داره

 

این یه چیـز دیگه ست!

 

اما ...!!

 

وقتی کسی رو دوست داری ، که تو رو دوست داره

 

این یعنی همه چیــز

 

^-^
شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


ﺧــﺪﺍ " ﯾــﮏ ﺯﻥ " ﺁﻓـــﺮﯾـﺪ ﻭ " ﯾــﮏ ﻣﺮﺩ " !
ﻭ ﻣـــﻦ ﺩﺭ ﺷﮕﻔﺘـــﻢ

ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧـﺎﻣَــــــﺮﺩ ﺍﺯ ﮐــﺠﺎ ﭘﯿـــﺪﺍﺷـﺪ !!! ؟

^-^
جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


پزشـــــک خم شـــد

 

و آهسته در گوش نـــوزادی که مُــــرده به دنیا آمــــده بود گفتــــ :

 

نگــــران نباش چیز مهمی از دستــــــــــــ ندادی...

^-^
جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


میدانی درد چیست ؟؟؟

 

نگاهت که رفت …

نه !!!

شاید شانه ای که دیگر وجود ندارد …

نه!!!!

دل شکسته ام …

نه!!!

اعتمادی که دیگر وجود ندارد …

نه!!!!

تنهاییم …

نه!!!!

نمیدانی

تو نمیدانی که دختر بودن درد است ...

دختر که باشی رفتن نگاه ها و دست ها سخت میشود...

دختر که باشی راحتر میشکنی ...

دختر که باشی نگاه ها فرق دارند ...

حتی اگر به تمام دنیا خوب نگاه کنی باز تمام دنیا میتواند به تو بد نگاه کند….

دختر بودن گاهی واقعا یک درد است … !!!

 

 

^-^
جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


منتظر خداحافظی من نباش!

من هر که را به خدا سپردم دیگر پس نیاورد...!

^-^
جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


مـــــــــرد ...

 نو سختیا مـــــرد میشه

 

نــــه تو باشگـــــــــاهه بدنســــــــازی

^-^
پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


✔ یــڪ دنـــدہ نـــبــاش

 

⚤ دنـــدہ یــــڪ بـــآش

 

 ســــنـــگــــیــــــــن  

^-^
پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


کاش می شد...

آدم گاهی به اندازه ی نیاز،بمیـــرد

بعد بلند شود

آهسته آهسته خاکهایش را بتکاند

گردهایش بماند

اگر دلش خواست،برگردد به زنـدگی.

دلش نخواست،

بخوابد تا

ابــــــــد

^-^
پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


 

خـ ـدایـ ـا....
نـ ـذاشـ ـتی بـ ـا عـ ـشـ ـقمـ ـون زنـ ـدگـ ـی کنـ ـیم!
دمـ ـت گـ ـرم بـ ـذار بـ ـا زنـ ـدگیـ ـمون عـ ـشـ ـق کنـ ـیم

 

ایـ ـن یکیـ ـیو دیـ ـگـ‌ ـه خـ ـاهشـ ـن خـ ـرابـ ـش نـ ـکـ ـن........

^-^
پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


شریک زندگی آدم کسیه که:

 

می دونه اعصاب نداری........!!!

 

می دونه حوصله نداری...!!!

 

می دونه بهونه می گیری بی دلیل...!!!

 

اما بازمم می گه:

 

" تو یکی یه دونه ی منی "

 

^-^
پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


♛زندگی را زیاد جدی نگیرید ❣‼‼♛


♜هیچ کس تا حالا ♜


✘زنده از زندگی بیرون نیومده ▪▣▣✘

^-^
پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


اینجا زمین است
قیمت یک عشق تا عشق دیگر
یک قهر ساده است.....

 

‎A user's photo.‎
^-^
پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


این جمله رو خیلی خیلی قبول دارم ...

‎A user's photo.‎
^-^
پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


قدر اونی رو بدون که كهنه پوشيد تا تو نــــو بپوشی

‎A user's photo.‎
^-^
پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


به جان خودت بیفت !
خودت خودت را بساز!
وگرنه « دیگران » به تــــــو « شکل » می‌دهند.!

‎A user's photo.‎
^-^
سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


هـــِــی پـــــســـــر ؛

مــن یـکــ دخـــتـــرم . . . یـکــ انـســانـــم ... هـمـانــنــد ِ تــو ... 

امــــــــــا .

عـقـایـد ِ پـدربـزرگـانـمـان ، نـگـاه ِ هــیـزِ مـردُمـانـمـان ، مــرا مـتـفـاوت از تـــو مـیـخـوانـد !

تـفـاوتـی کـه هـیـچـوقـت لـمـسـشـان نـــکـردم ... اصـلاً کــدام تــفـاوت ؟!!؟

مـن ابـرو بـرمـیـدارم ... تــو هـم بـرمـیـداری ! آرایـش مـیـکـنـم ... تــو هـم مـیـکـنـی !

گـوشـواره مـیـنـدازم ... تــو هـم مـیـنـدازی ! لــوس حـرف مـیـزنـم ... تــو هـم مـیـزنـی !

مـــــــن و تــــــو تـنـــها یـــکـــ تـفـاوت داریـم ...

دوسـتـی ِ مـن بـا جـنـس ِ مـخـالـف ، دوسـت داشـتـنـش ، هـم آغـوشـیـش ، بـوسـیـدنـش ...

یـعـنـی فــاحــشــگـی !!

امــا بـرای تـو ... یـعـنـی آزادی ، جـوونـی کـردن !!!!

مــن یـکــ دخـــتـــرم . . . حـتـی اگـر فـاحـشـه بـاشـم ،

کـارهـایـم زنـانـه اسـت ... افـکـارم زنـانـه اسـت ... دوسـت داشـتـنـم زنـانـه اسـت ...

تـکـیـه کـردنـم بـه یـکــ مـــَــرد ، زنـانـه اسـت ...

مـن بـا تـمـامِ تـفـاوت هـا پـای ِ جـنـسـیـتـم ، زنـانـگـی ام ایـسـتـاده ام ...

امــا تــــــــو چـی ؟؟ مــ ـردانــ ـگــی ات را بـه چـه مـیـفـروشـی ؟؟؟؟

مــن یـکــ دخـــتـــرم . . . فـاحـشـه یـا بـاکـره فـرقـی نـدارد !

مـــــن بــــه جـــنــســیــتــم افــــــــتــــــخــــــا ر مـــیـــکــنــم

^-^
سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


وقتـے خواستـَטּ ها بوے شَهوت میـבَهنـב

وقتـے بوבَטּ ها طَعمِ نیاز בارَنـב

وقتـے تنهایـے ها بـے هیچ یاבے از یار با هرکَسـے پُر میشوב

وقتـے نِگاه ها هَرزه به هَر سو رَوانـﮧ میشوב

وقتـے غریزه اِحساس را پوشِش میـבَهـב

وقتـے انساטּ بوבَטּ آرزویـــے בَست نیافتنـے میشَوב

هماטּ بِهتر کـﮧ هیچ کَس را نـבاشته باشَم ...

בاشتـَטּ بعضی ها تنهاتَرم میکنَـב...

^-^
سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


 

✘??ﺩِﻝ ﻣـــــــــــﻦ!!!??


ﯾـــــــــﻪ ﺧﻮﺍﻫِــــــــــﺶ


ﺩﻳـــــﮕــﻪ ﻧَﺨﻮﺍﻫِــــــــﺶ??✘

^-^
سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


❂↫عــِــــــــــشـق چـــــــــیـه؟؟؟؟ 


♂کــٌـــــــلاٌ ↫ 5 ↬ دقـــــیـقس♀ 


☜با «تـِـــرآمـآدۅݪ» مـیـشـہ نـــیـم سـاعـــــتʘ͜͡ʘ 


↻زیـاد تـــــو فــــکــــــــرش نــَــــــــرۅ↬❂ 


هـــــه

^-^
سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴❤❤razieh❤❤


 

یه روز میشه زنگ میزنن بهت... 


داد میزنی:خفه شین...درووووغ نگین..!!! 


میای میبینی شلوغه...همه مشکی پوشیدن... 


دارن گریه میکنن..چی شده؟؟؟ 


میگن:یه دختره مرده..دارن غسلش میدن!! 


باورت نشده نه؟؟!! 


زوده برای باور کردن..همه بلند شدن...انگاری دارن میارنش... 


همه داد میزنن...باورت نشده... 


میگی:نه!!!این اون دختره نیست!!! 


تابوتو دارن میبرن راه میافتی دنبالش...گیجی... 


نمیفهمی چه خبره!!!دارن میزارنم توی قبر...بازم نمیخوای باور کنی... 


باورت میشه دارن رو اون دختره که میگفتی دوسش دارم خاک میریزن؟؟


داغ میشی...پاهات یاریت نمیکنن... 


داد میزمی:چیکار میکنین نامردا!!! 


دارم اشکاتو میبینم...نباشم که گریه کنی...داری دیوونه میشی... 


میگی :از تاریکی میترسه عشقم...از تنهایی میترسه!!! 


اما دیگه فایده نداره...شب میشه... 


تو اتاق زل زدی به دیوار...صدا خنده هام،گریه هام میپیچه تو گوشت... 


یاد اون روزی ک جدا شدیم افتادی...یاد گریه هام...یاد التماسم که بمون

کنارم.. 


روزای بعدش..چی؟؟؟التماس میکنی که برگردم؟؟؟نه دیگه الان دیر شده

^-^
About

❤❤سلاااااام. . .
به وبلاگ من خوش اومدید.
این وبلاگ پیامها و احساسات عاشقانه ست.
لطفا" پیامها و نظرات قشنگتون را بزارید خوشحال میشم.
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’..

Profile ×
Cat

×
Tag

×
Author

×