❤❤خط خطی های رویای خیس من❤❤

❤❤به وبلاگ من خوش اومدین ممنون از تشریف فرماییتون. نظر یادت نره گلم...!!❤❤

هرکسی حال مرا دید تو را نفرین کرد

.

.

.

 

بد تا کردی

                                        چقدر  بد چروک شدم

 

 

 

 

 

 

 

سلامتــی اونی کــه واسه داشتنــش ؛ ریدیــم به احســـاس خیلیـــا..

 

سه شنبه چهاردهم آبان 1392| 21:30 |❤❤راضیه❤❤ | |


ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺍﯾﻦ ﺳﻮﭖ ﺭﻭ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺧﯿﺮﻩ ﺍﯾﺸﺎﻻ ، ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺍﺭﻩ ؟
ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﻓﻘﻂ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺍﮔﻪ ﺳﺮﺩﻩ ﺑﮕﻢ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻦ
ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﮔﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻢ
ﺩﺍﺭﻩ ﺑﮕﻮ
ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ، ﻣﯿﮕﻢ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ . ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻢ ﮔﻮﺵ
ﺑﺪﻩ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﭽﺸﻤﺶ .. ﻗﺎﺷﻖ ﮐﺠﺎﺱ ؟
ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺍﻫﺎ !! ؟ ﻗﺎﺷﻖ ﮐﺠﺎﺳﺖ !
ﮐﺼﺎﻓﻄﻄﻄﻄﻄﻄﻄﻄﻂ

یکشنبه نهم شهریور 1393| 21:19 |❤❤راضیه❤❤ | |


زیرپست بعضیا باید نوشت:

اخه لاشی...توکه خودت ازاوناشی

یکشنبه نهم شهریور 1393| 21:16 |❤❤راضیه❤❤ | |


خیلی خری که فکرمیکنی میتونی

 با عوض کردن خطت وپاک کردن شماره هاش

 گندی که تو احساست زد فراموش کنی

یکشنبه نهم شهریور 1393| 21:14 |❤❤راضیه❤❤ | |


ب بعضیا باید گفت:تو دیگه مال من نیسی!!!!مال بیت المالی!!!!

یکشنبه نهم شهریور 1393| 21:13 |❤❤راضیه❤❤ | |


√ بــه سـلآمتـے اونـے ڪـ وآســه בآشتـنـش

 

 

ریـבیمـ بـه احـســآس خیـلے هــآ :|

+ البتــه نآگفتــه نمــآنـב اونـمـ ریـב بــه مـــآ... :| 

یکشنبه نهم شهریور 1393| 21:8 |❤❤راضیه❤❤ | |


√ هــے جنـس ضــב مـــטּ ...!

 

 

مــرض בر בل تـــو

 

حجــآبـــ بــر ســر مـטּ

 

 

حـق حضـآنتـــ بـرآے تــو

 

 

בرב زایمــآטּ بــرآے مــטּ

 

 

نـآم خـآنوآבه بـرآے تــو

 

 

زحمتـــ خـآنـوآבه بـرآے مـטּ

 

 

چهـآر عقـב ، بـرآے تـــو

 

 

حســرتـــ عشـق بـرآے مــטּ

 

 

هــزآر صیـغـه بـرآے تــو

 

 

حـڪـمـ سنگـسـآر بـرآے مــטּ

 

 

هــوس بـرآے تــو

 

 

عفــآفـــ بـرآے مــטּ

 

 

لعنتــــ بــه تـــــو ...

 یکشنبه نهم شهریور 1393| 21:8 |❤❤راضیه❤❤ | |


كـُلِ عـُمـرمـون دِپــرِس بـودیـم...

 

ولـى تــو اِعـلـآمـیـه مــون مـیـزَنـَن

 

شــآدروآن :|

یکشنبه نهم شهریور 1393| 21:7 |❤❤راضیه❤❤ | |


 گفتــــــــی :بوســــــیدن روبلـــــــــــــــــــــــــــــــدی

ازخوشحالی پر درآوردم و گفتم  آره بــــــــــــــلدم!

گفتی :مــــــــــــــــــــــن و خاطراتــــــــتتو "ببوس "

بزار كنار!. . . !

یکشنبه نهم شهریور 1393| 21:3 |❤❤راضیه❤❤ | |


رفتنش به کنار !

ازین میسوزم که دم آخر برگشت و پرسید :

تاحالا عاشق شدی . . .?

یکشنبه نهم شهریور 1393| 21:1 |❤❤راضیه❤❤ | |


جــآیتـآטּ خــآلـے

 

 

[ . . دیـشبـــ خـوشبـختـے رآ خـوآبـــ مـے בیـבمـ . . ]

یکشنبه نهم شهریور 1393| 20:59 |❤❤راضیه❤❤ | |


√ ایـטּ בنـیـآ بـآ ڪـے خـوآبـیـــב و بـه ڪـے בاב ؟؟؟

 

 

|!!!|  ڪـه ایـטּ همـه حـرومــــزآבه پــس בاב  |!!!|

یکشنبه نهم شهریور 1393| 20:58 |❤❤راضیه❤❤ | |


از زندانی پرسیدن : جرم ؟
گفت : رفاقت.
گفتند : بیشتر توضیح بده.
آه سردی کشید و گفت : به احترام رفاقت بماند.

جمعه هفتم شهریور 1393| 14:28 |❤❤راضیه❤❤ | |


در دادگاه قاضی اعلام کرد این آقا با چکش زنش رو کشته و به اعدام محکوم شد.

همسایش بلند شد به متهم گفت:تف تو صورتت،بیشرف..

قاضی گفت: آقا بشین سرجات به شما چه مربوطه؟

یارو گفت:دوسال همسایشم میگم چکش داری میگه نه!

پنجشنبه ششم شهریور 1393| 22:45 |❤❤راضیه❤❤ | |


سه تا داداش تنبل! شب میخواستن بخوابن 

به هم میگن یکی پاشه چراغ رو خاموش کنه

کسی بلند نمیشه

باهم شرط میبندن که هرکه زودتر یه حرفی زد

بلند شه چراغ رو خاموش کنه

چند روزی شد ازشون خبری نبود تا اینکه همسایه ها

در خونشون رو شکوندن سه تاشونو مرده پیدا کردن

اولی رو غسل دادن و کفن کردن

دومی رو هم غسل و کفن کردن

سومی رو تا غسلش دادن گفت من زنده ام

اون دوتای دیگه هم گفتن پس پاشو برو چراغو خاموش کن

پنجشنبه ششم شهریور 1393| 22:42 |❤❤راضیه❤❤ | |


یــــکــی مــیـــوفـــتــه زنـــدان بــا یـــه قـــزویــنــیــــه هـــم ســـلـــول مــیــشــه

از ترســش بـــه قـــزویـــنـــیــه مــیـــگه : بـــبـــیـــن مــن ســـه نــــفرو کشـــتـــم : اومـــدم ایـــنـــجــا

قــزویــنــیـــه لـــپـــشــو میــــکشــــه و میـــگــه : تـــو منــــم کشـــتــــی لامـــصـــبـــــ

پنجشنبه ششم شهریور 1393| 21:42 |❤❤راضیه❤❤ | |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بلههههههههههه نـــــوکـــاش میــــــریــــزه ....  
شــــمــاره بـــابـــاتــــــ چــــنــــــده؟ !!!!   
هـــــیـــچــــــی نــــــگو، ســاکت، هییــــــســـســس  
ش
م
ا
ر
ه
بابات
چ
ن
د
ه

منحرف مبتذل، مفاسد اجتماعی، اشرار،شهوتران، غرب زده،
دیگه تسبیح جواب نمیده، 
   كمــــــــــــربنـــــــــدم كـــــــو

پنجشنبه ششم شهریور 1393| 21:40 |❤❤راضیه❤❤ | |


√چقدر تـآزِگــﮯ دارَد بـَرایَـمـ √

√روزهایــﮯ کـﮧ بـﮧ امید آمدن کَــســﮯ دِلـخُــوشـ نیـستَـم √

√وَ شَبهایــﮯ کﮧ اَز نیــآمَدَنَــش دِلگیــر نمــﮯ شَوَمـ √

بــﮯ کَســﮯ هـَم عالَمــﮯ دارد √
دوشنبه سوم شهریور 1393| 17:53 |❤❤راضیه❤❤ | |


ایــن روزهـــآ

بیشــتر از هــر زمــآنی
 

دوسـتــ دارمــ خــودمــ باشــمــ !!
 

دیگــر نـه حــرص بدســت آوردنــ را دارمــ
 

و نه هـــراس از دســت دادنــ را ..
 

هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــآطــر خــودمــ بخواهــد
 

دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت ...
دوشنبه سوم شهریور 1393| 17:52 |❤❤راضیه❤❤ | |


بـــرای تصـــاحبت نمـی جنگـــم !

احاطــه ات نمی کنـــم تــا مــال مــن شـــوی!

بـا رقیـــبان نمی جنگـــم !

بـــه قـــول دکتــــر انوشـــه کــه می گفـــت :

عشـــق تملـــک نیـــست ، تعلــــق اســـت!

ولـــی اگـــر بیایــی و بمانـــی،

بـــرای بــا تـــو مانـــدن ، بــا دنیــــا می جنـــگم . .

لینک

دوشنبه سوم شهریور 1393| 17:49 |❤❤راضیه❤❤ | |


今日の新着です!(b^ー°)12月13 のデコメ絵文字 بـ  بعـクラウン のデコメ絵文字ــضیآ بـایـد گُــفــ :
今日の新着です!(b^ー°)12月31日 のデコメ絵文字 از خــودتــ ڪه گُذشـــت . . .
 لـــااقل ڪآری ڪن بچـتــ حلـــال زاده شـــه ... 今日の新着です!(b^ー°)11月27 のデコメ絵文字

今日の新着です!(b^ー°)12月31日 のデコメ絵文字

http://uploadax.com/images/20909801251175205832.jpg

دوشنبه بیستم مرداد 1393| 16:0 |❤❤راضیه❤❤ | |


مــیگــن در روز قـــیـــامـــت تــــمـــام اعـــضـــای بدن به حـــرف میاین

خـــدا کنــد دلـــم لال شـــود

چــــون طـــاقتت اشـــکــــ های خـــدا را نـــدارم..

دوشنبه بیستم مرداد 1393| 15:56 |❤❤راضیه❤❤ | |


صدای تپش های قلبم را می شنوم

هیچ علا قه ای برای زندگی در آن نیست

دوشنبه بیستم مرداد 1393| 15:52 |❤❤راضیه❤❤ | |


  بغضها را گاهی باید قورت داد.. عاشقانه ها را از پنجره تُف کرد...

و در ها را به روی همه بست..

گاهی

هیـــــــــــــــچـــــــ ــــــــــکـــــس

ارزش دچار شدن ندارد

دوشنبه بیستم مرداد 1393| 15:43 |❤❤راضیه❤❤ | |


به یــاد لحظه ای بیفت کـه اون هــمه ی بی قــــراری هــای تــــو رو
دیــــــد، امـــــــا
چـشمـاشـو بست و رفــت. . .
تنهـــات گــذاشــت و رفــت .

دوشنبه بیستم مرداد 1393| 15:43 |❤❤راضیه❤❤ | |


تَنهـــــــــــآيِ تَنهـــــــــــــــا

نَهــ کَسيــــــــ حالَمــــــ رآ ميــــــــ پُرسَـــــــد

نَهـــ کَسِيـــــ هَوآ يَـــــمـــــــ رآ دآرد...

عِِيــــبيــــــــ نَدآرد...

سآلـــهآســـــتــــــــ بـــــــِهـــ ايـــــن زِنــــدِگـيـــــــــ عـــــآدتـــــــــ

کــــــــَرده ام! !!!!!

دوشنبه بیستم مرداد 1393| 15:42 |❤❤راضیه❤❤ | |


ﮔـﻔﺖ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻬـﺶ ﻧﻤـﯿﺮﺳﯽ ﭼﺮﺍ ﺗـﻼﺵ ﻣﯿﮑُـﻨﯽ !! ؟.

ﮔـﻔﺘﻢ ﺗﻮﺍَﻡ ﺁﺧـﺮﺵ ﻣﯿﻤﯿﺮﯼ ﭼـﺮﺍ ﺯﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯿـﮑُـﻨﯽ ؟ !!!!

جمعه دهم مرداد 1393| 2:43 |❤❤راضیه❤❤ | |


مـــــَـــن دُختَرَم! مـــــَـــن دُختَرَم! آنقـَــدر مِهربآن کِه نَدیده ای... مــــــــَن دُختَرَم! بآ چِشمآنـی زیبآ و بَــــــرآق مــــــــَن دُختَرَم! اَشکـ هآیی دآرَم بِه اَندآزه یِ دَریآ وَ حَرف هایی دآرَم گآهیـ بُزرگتَر اَز آسِمان مــــــــَن دُختَرَم! بِه شِکلِ مـــــــآه وَ گآهی زیبآتَــــــر مــــــــَن دُختَرَم! بآ قـــــــدی بُلَند وَ دُختَرآنِـــــــــه مــــــــَن دُختَرَم! هَمآنی کِه تو بِهـِش میگیـ ضَعیفِه!!!! مــــــــَن دُختَرَم! مَخلوقی عَزیـــز دَر نِگآهِ پَیامبَر (ص) مــــــــَن دُختَرَم! هَمآنی کِه اَز ترسِــ پِسَرهآیی مِثلِ تو بآید مَسیرِ مَدرِسِه تآ خآنِه رآ بِدَوَد مــــــــَن دُختَرَم! گآهی وَقتـ ها شُمآرِه هآیی اَز تو... گآهی چِشمَکـ هآیی اَز تو آرامِشَم رآ گِرِفت.. مــــــــَن دُختَرَم! فَقَطـــــــــــ بِه جُرمِ دُخــتَر بــودَن! کاش می توانستم راحت حرف بزنم … چیزی بگویم از دلتنگی … میان آدم های که در این اتاق مجازی جمع شدند … فقط می گویم منم دلتنگم ً دُختَر باش! دُختَرونِهـ ناز کن! دُختَرونِهـ فکر کن! دُختَرونِهـ احساس کن! دُختَرونِهـ استدلال کن! دُختَرونِهـ زندگی کن! ** به سلامتی همه دخترای دوست داشتنی** توی اسمون شب هر ســتاره یک دعــاست. نگاه کن! مــاه هم جوابــ روشن خداســت. کــــــــــور شود هــر آنــکهــ چشم دیدن عشقمآن و خوانـدن عآشقانهایمــان را نــدارد. . . .===

جمعه دهم مرداد 1393| 2:41 |❤❤راضیه❤❤ | |


دختر :هه هه هه
پسر: چرامیخندی
دختر:به تومیخندم
پسر:یادته اون روزتوخونمون افتاده بودی به پام التماس میکردی تا کاریت نکنم؟بعد الان به من میخندی؟
دختر:هه هه هه من با حرفام خرت کردم،
پسر:من خام حرفات نشدم وقتی خواستم بهت دست بزنم یاد ناموسم افتادم فکرکردم اگه یه روزی ناموسم جایی گیرکنه چی میشه،دلم سوخت باهات کاری نکردم
دختر:خفه شو اسکول،همش ادعایی،مال این صحبتا نیستی،توبی عرضه ای
پسر:آره توراست میگی من بی عرضه ام،خدافظ
1سال بعد
دختربابغض؛سلام عزیزم
پسر:سلام گلم خوبی خوشحالم کردی بعد 1سال یادی ازما کردی
دختر:عزیزم خواهش میکنم منو ببخش من درحق تو خیلی بدی کردم
پسر:توکه کاری نکردی عزیزم چی شده؟
دختر:چندروز پیش گول حرفای یه پسرو خوردم رفتم خونشون،نامرد با 3تا ازدوستاش به من تجاوز کردن
پسر:جدی میگی؟
دختر:آره،الان تومحل همه مهر فاحشه روم گذاشتن
پسر:عزیزم توباید منو ببخشی
دختر:چرامگه چیکارکردی؟
پسر:وقتی پارسال بدون دلیل ازمن جداشدی وبه من گفتی بی عرضه،من همون لحظه ازخدا خواستم یه با عرضه نصیبت کنه....
دختراااااا به اینجورپسرا نگید بی عرضه
بگید مرررررررررررد

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/p526x296/10547612_668243019925439_3672033834400835235_n.jpg?oh=b983bb1a8d4dcf64770d830763cdf7c4&oe=544CA37C&__gda__=1414824524_31f251612d5fafc3f8348fe890c47394

جمعه دهم مرداد 1393| 2:40 |❤❤راضیه❤❤ | |


باور نميکنم که خدا هيچگاه به ما بگويد نه !!!
 
خدا ســـــه گزينه دارد :

  • آری ؛
  • باشه ولی الان نه ؛
  • پيشنهاد بهتــــــري برايت دارم ... فقط صــــبور باش ...
جمعه دهم مرداد 1393| 2:38 |❤❤راضیه❤❤ | |